Entrenaments

Entrenaments:

Miniatletisme A: dimarts i divendres de 17:00 a 18:00h.
Miniatletisme B: dimarts i divendres de 18:00 a 19:15h + dimecres* 18:00 a 19:15h.
Atletisme “Júnior”: dimarts, dimecres i divendres de 18:00 a 19:15h.
Atletisme Adults: dimarts, dimecres i divendres de 19:10 a 20:30 h.
En Forma: dimarts, dimecres i divendres de 19:10 a 20:30 h.


Instal·lacions: Ses Forques i Pavelló de l’IES Porreres.

Modalitats, Metodologia i objectius:
Atletisme Adults: Millorar la resistència, el sistema cardiovascular i la tonificació general del cos a partir de l’entrenament regular i sistemàtic. Els entrenaments s’adaptaran al nivell i als objectius de cada persona o grups de persones, intentant que cadascú pugui avançar al seu ritme, sempre cuidant la seva salut. El mitjà bàsic per a la millora serà la carrera i els exercicis de carrera. Dirigit a aquelles persones amants de l’atletisme o del córrer que volen participar en curses populars, que es preparen per determinades competicions o que, senzillament, volen millorar la seva resistència d’una manera coherent i en un ambient d’equip.

En Forma: Té com a objectiu la millora de la condició física en general. Serà una activitat més global i més suau, a nivell de millora de la resistència cardiovascular, que la modalitat d’atletisme. Dirigida a totes aquelles persones que vulguin tonificar el seu cos de manera general i millorar-ne la seva funcionalitat, i que no necessàriament tenguin com a un dels objectius principals millorar el ritme o la resistència de carrera.

Miniatletisme A: Dirigit a nins i nines d’educació infantil (des dels 3 fins als 5 anys). Té per objectiu introduir els infants a la pràctica de l’atletisme però, sobretot, desenvolupar la seva motricitat general (habilitats motrius bàsiques i aprenentatge motriu a través de l’experimentació i la superació de petits reptes). La metodologia de treball es fonamentarà en jocs i en activitats variades de caràcter lúdic. Es procurarà el desenvolupament motriu de l’infant sense oblidar totes les possibilitats educatives que l’esport ens ofereix: la responsabilitat, l’ordre, l’acceptació de normes; així com el plaer pel joc i el moviment, l’auto- superació i les bones relacions entre companys.


Miniatletisme B: Dirigit a nins i nines de Primer i Segon Cicle de Primària (6 a 9 anys). El seu objectiu és millorar i aprofundir en la pràctica de l’atletisme i la possibilitat de participar en curses populars i campionats d’atletisme organitzats per la Federació d’atletisme i el Consell Escolar. Es combinaran jocs i exercicis de caràcter general amb altres més específics i propis de l’atletisme. Es vetllarà tant pel desenvolupament motriu dels infants  com per l’adquisició dels valors que comporta la pràctica esportiva: la responsabilitat, l’ordre, l’acceptació de les regles i dels resultats, així com el plaer per l’esport, l’auto- superació i les bones relacions entre companys.


Atletisme “Júnior”: Dirigit a nins i nines Tercer Cicle de Primària (10 i 11 anys) i a adolescents d’ESO (de 12 a 16 anys**). Té per objectiu seguir millorant i aprofundint en la pràctica de l’ atletisme (amb la possibilitat de participar en curses populars i campionats d’atletisme organitzats per la Federació d’atletisme i el Consell Escolar). En aquest grup es prioritzarà la millora de la condició física en general i les qualitats físiques bàsiques predominants en l’atletisme (velocitat, resistència, força, flexibilitat, agilitat i coordinació). Es combinaran jocs i exercicis de caràcter general amb altres més específics i propis de l’atletisme, farem tests de valoració de la resistència, treball de la tècnica de carrera i entrenaments intensos de millora del ritme, etc. També es fomentarà l’adquisició de valors que comporta la pràctica esportiva: la responsabilitat, l’ordre, l’acceptació de les regles i dels resultats, així com el plaer per l’ esport, l’auto- superació i les bones relacions entre companys.

* Perfeccionament: Els dimecres de 18 a 19:15h es realitzaran sessions especials de millora i perfeccionament pels atletes de Miniatletisme B. Aquestes entrenaments seran més exigents que els habituals i hi podran participar aquells atletes inscrits que vulguin competir i millorar el seu estat de forma i la seva tècnica. Els entrenadors podran decidir qui pot participar d’aquestes sessions en funció del seu rendiment i el seu comportament.
Aquests entrenaments en cap cas suposen fer distincions entre els participants de Miniatletisme B sinó que són un estímul més i un impuls per aquells que es volen agafar la pràctica de l’atletisme de manera més seriosa.** Els adolescents, a partir de 14 anys, podran decidir si entrenar amb el grup d’Atletisme “Júnior” o bé, passar a entrenar amb els grups d’adults (Atletisme o En Forma). Les principals diferències radiquen en el caràcter dels entrenaments (més lúdic en el grup júnior) i en l’horari de les sessions.


***Actualitzat a 04/09/2015***