Protocol COVID - CA PORRERES

 Protocol Covid - Club Atletisme Porreres - Temporada 20-21 

Entrada a l’entrenament: 

- Punt de trobada Mini B, júnior i adults: a l’aparcament de Ses Forques, davant les barreres d’entrada 

del camp de futbol a l’hora del començament de l’entrenament. - Punt de trobada Mini A: a l’aparcament de Ses Forques davant les barreres d’entrada de l’IES Porreres - Procediment: 

a. Tothom ha de dur la mascareta posada i mantenir la distància de seguretat en tot moment. b. L’entrenador responsable passarà llista. c. Els atletes apuntats com a presents, s’hauran de fer les mans netes amb gel hidroalcohòlic i 

podran entrar cap al campet. d. Només atletes i entrenadors poden accedir a les instal·lacions. e. Mini B i En forma, deixaran les seves pertinences a les grades de devora el pàdel, mentre que els 

atletes júnior i atletisme adults deixaran les coses a la part del tennis. f. Les explicacions prèvies a l’entrenament se faran amb la mascareta posada. - En cas d’arribada tard, l’empresa Algalia serà l’encarregada de permetre l’entrada al recinte, una vegada 

dins cal avisar l’entrenador de la seva arribada. 

Durant l’entrenament: 

- Cal mantenir la distància de seguretat sempre que sigui possible. - neteja de mans abans de fer servir material i després. - utilització i/o manipulació només del material necessari. - Ajuda a la neteja i/o neteja del material una vegada emprat si escau. - Evitar tocar a altres persones en la mesura del que sigui possible. 

Després de l’entrenament i sortida: 

- Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic. - mascareta. - distància - sortida. 

Contacte directe amb persona amb símptomes compatibles de COVID-19: 

- Abstenir-se d’acudir als entrenaments fins a la confirmació o no del positiu. - En cas de positiu de la persona amb contacte directa: No acudir a l’entrenament fins al vist i plau de les 

autoritats sanitàries i seguir les seves instruccions. - En cas de negatiu conegut, tornar als entrenaments sempre que les autoritats sanitàries no diguin el 

contrari. 

Símptomes compatibles de COVID-19 (abans de prova de confirmació): 

- No acudir a l’entrenament. - Avisar immediatament al club per telèfon. - Atleta implicat: Seguir les instruccions de les autoritats sanitàries. - Grup de l’atleta implicat i entrenador: Extremar les mesures ordinàries fins a la confirmació o no del cas i 

seguir les instruccions de les autoritats sanitàries. 

Positiu per COVID-19: 

- No acudir als entrenament en cap cas i avisar al club el més aviat possible - Suspensió dels entrenaments del grup de la persona positiva i aïllament de l’entrenador fins que les 

autoritats sanitàries donin el vist i plau per a començar de nou. - Seguir les instruccions de les autoritats sanitàries en tot moment.