Entrenaments de pista 2018

ENTRENAMENTS DE PISTA: TORRE ENAGISTES - MANACOR
El C.A. Porreres durà a terme els següents entrenaments especials de pista, dirigits als atletes principalment dels grups Miniatletisme B i Atletisme Junior, que competeixen habitualment en les competicions de pista organitzades per la FAIB. Els entrenadors es posaran en contacte directament amb els atletes i les seves famílies, en què van dirigits aquests entrenaments.
Passam a continuació el calendari i horari:

DIMECRES DE 19:00 – 20:30 HORES TORRE DE ENAGISTES

Dimecres 10 gener 2018
Dimecres 31 gener 2018

Dimecres 14 febrer 2018
Dimecres 28 febrer 2018

Dimecres 14 març 2018
Dimecres 28 març 2018

Dimecres 11 abril 2018
Dimecres 18 abril 2018
Dimecres 25 abril 2018

Dimecres 9 maig 2018
Dimecres 16 maig 2018
Dimecres 23 maig 2018